WoonOnderzoek Nederland - module Sociaal-Fysiek

De module Sociaal-Fysiek van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is ontwikkeld om de kwaliteit van de woonomgeving beter in beeld te brengen en het sociale en het fysieke aan elkaar te koppelen. De module is in 2006 en 2009 uitgevoerd. Hierdoor worden ontwikkelingen zichtbaar. De informatie wordt onder meer gebruikt om ontwikkelingen op het terrein van de stedelijke vernieuwing in beeld te brengen.