Antennebehoefte 2011-2017

Onderzoek naar de verwachte antennebehoefte in Nederland tussen 2011 en 2017. In dit onderzoek geeft Stratix Consulting een inschatting over de veranderingen in de hoeveelheid masten, opstelpunten, en antenne-installaties in de komende jaren. Voornaamste uitkomst: de behoefte voor antennes en antenne-installaties zal de komende jaren beperkt toenemen.