OB Evaluatie Nieuwsbrief # 11 11 - Steun aan het basisonderwijs in Zambia. Nog een lange weg te gaan

Nieuwsbrief over het rapport:’ IOB - Unfinished business: Making a difference in basic Education; An evaluation of the impact of education policies in Zambia and the role of budget support’. Deze evaluatie werd uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.