IOB - Education matters: Policy review of the Dutch contribution to basic education 1999–2009

Beleidsdoorlichting van het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken over basisonderwijs en ontwikkelingssamenwerking tussen 1999 en 2009. Tijdens deze periode was Nederland een van de 5 grootste donoren op dit gebied. Deze evaluatie werd uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bijlagen