IOB - Leren van NGOs: Studie van de basic education-activiteiten van zes Nederlandse NGOs

Onderzoek naar de rol en de effectiviteit van zes Nederlandse non-gouvernementele organisaties (NGO’s). NGOs zijn goed gepositioneerd om quasi-experimentele evaluatiemethoden toe te passen, zowel kwalitatief als kwantitatief, om te bepalen hoe NGO-interventies bijdragen aan verbeteringen in onderwijs.