Profileringsfondsen in het hoger onderwijs. Een advies over bereikbaarheid en kenbaarheid

Een advies van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) over profileringsfondsen in het hoger onderwijs.