Kamerbrief over evaluatie wet Versterking besturing

Brief van minister Bussemaker (OCW), mede namens staatssecretaris Dijksma (EZ), aan de Tweede Kamer over uitkomsten van de evaluatie van de wet Versterking besturing en de beleidsreactie hierop.

Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.

Bijlagen