Goed medezeggenschap is mensenwerk

Een onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) over medezeggenschap in het hoger onderwijs.