Het kastje en de muur voorbij?

Een evaluatie van de rechtsgang van studenten.