Intern toezicht op onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Dit onderzoek richt zich vooral op de vraag in hoeverre de aandacht van raden van toezicht uitgaat naar de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitszorg.