Aanbiedingsbrief met informatie over nieuwe Commissievoorstellen

Aanbiedingsbrief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer met 3 fiches opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  • Fiche 1: Mededeling informatie-uitwisseling voor rechtshandhavingsdiensten;
  • Fiche 2: Mededeling EU actieplan vennootschapsrecht en corporate governance;
  • Fiche 3: Tweede verslag geleidelijke afschaffing melkquotaregeling.