Wob-verzoek over windenergie

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 oktober 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft het beschikbaar maken van documenten waarin de afweging is gemaakt tussen de maatschappelijke voordelen en nadelen bij het vaststellen van de ambitie van het rijk om op land 6000 MW aan windenergie te realiseren in 2020. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.