Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen vervolgonderzoek 2013

e Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Belgische Rekenhof publiceerden in 2008 een gezamenlijk verslag over de kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs. Dit onderzoek is daar een vervolg op.