Sectorstudie toezicht hoger onderwijs

Een studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de toezicht van het hoger onderwijs.