Beantwoording vragen schriftelijk overleg over de gaswinning in Groningen

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken over het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit Groningen.