Besluit Wob-verzoek over capaciteitsclaims van de Inspectie SZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 december 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op informatie over de capaciteitsclaims van de Inspectie SZW zoals deze zijn neergelegd in de Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoetsen die de Inspectie SZW sinds 2010 heeft uitgebracht. De gevraagde informatie is, voor zover aanwezig, openbaar gemaakt.