Bijlage bij besluit Wob-verzoek over capaciteitsclaims van de Inspectie SZW