4e kwartaal 2016 Voortgangsoverzicht JBZ-dossiers DEF

Geactualiseerd voortgangsoverzicht van JBZ-dossiers uit het 4e kwartaal van 2016.