Aanbiedingsbrief fiches werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)

Aanbiedingsbrief van minister Koenders (BZ) bij 12 fiches opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Mededeling investeren in jongeren van Europa
Fiche 2: Mededeling Schone energie voor alle Europeanen
Fiche 3: Verordening Governance Energie Unie
Fiche 4: Herziening richtlijn over energie-efficiëntie
Fiche 5: Herziening richtlijn hernieuwbare energie
Fiche 6: Verordeningen en richtlijn marktontwerp elektriciteitsmarkt
Fiche 7: Mededeling versnellen innovatie op het gebied van schone energie
Fiche 8: Mededeling Ecodesign werkplan 2016-2019
Fiche 9: Mededeling EU strategie voor coöperatieve intelligente transportsystemen
Fiche 10: Verordeningen aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering)
Fiche 11: Verordening Europese geïntegreerde landbouwstatistieken
Fiche 12: Verordening territoriale typologieën