Fiche 2: Mededeling Schone energie voor alle Europeanen