Kamerbrief over nulmeting portfolio-analyse instituten NWO en KNAW

Staatssecretaris Dekker stuurt de Tweede Kamer de nulmeting NWO en KNAW 2016. Deze nulmeting is belangrijk om de NWO- en KNAW-instituten te evalueren en om het stelsel van deze instituten in hun onderlinge samenhang te evalueren