Portfolio-evaluatie van de NWO- en KNAW-instituten

Nulmeting NWO en KNAW 2016. Deze nulmeting is belangrijk om de NWO- en KNAW-instituten te evalueren en om het stelsel van deze instituten in hun onderlinge samenhang te evalueren