Aanbiedingsbrief Vaststelling thema's ACVZ

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) stuurt een afschrift van zijn brief aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (AVCZ) over het werkprogramma voor 2017 naar de Tweede Kamer.