Bijlage evaluatie WOM-regeling

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de fiscale moties en toezeggingen.