Rapport ˝Inzicht in de kostendekkende heffingen volgens nieuwe transparantievoorschriften van het BBV˝

Rapport van AEF naar de uitvoering die gemeenten geven aan de nieuwe transparantievoorschriften in het Besluit Begrotingen en Verantwoordingen Provincies en gemeenten (BBV). Tijdens dit onderzoek is tevens onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de maximumtarieven voor het aanvraag- en uitgifteproces van paspoorten en identiteitskaarten.