Als zorg en/of ondersteuning nodig is…

Inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning. Dit document beschrijft de ervaringen van 384 (naasten van) mensen die langdurig zorg nodig hebben. Welke route naar zorg ‘lopen’ deze mensen, welke keuzes maken zij en aan welke informatie en ondersteuning hebben zij behoefte.