Inventarisatielijst bij Wob verzoek

De inventarislijst bevat een overzicht van documenten en correspondentie in de periode 2012-2016 over het Wob-verzoek over een voormalig advocaat-generaal.