Beantwoording Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2017

Minister Plasterk (BZK) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen over de 1e suppletoire begroting 2017 van Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII).