Beantwoording Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).