Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2016

De monitor geeft de ontwikkelingen in het jaar 2016 weer in het gebruik van drugs, alcohol en tabak. Daarnaast gaat de monitor in op criminaliteit die verband houdt met alcohol en drugs.