Tussentijdse evaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 214-2020

In dit convenant hebben overheid en glastuinbouwbedrijfsleven afspraken gemaakt over CO2-doelen en -ambities, de aanpak middels het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron en de financiering.