Aanbiedingsbrief jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2016 en onderzoeksrapport motie Jadnanansing

Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt het jaarverslag 2016 College voor Toetsen en Examens en het onderzoeksrapport in het kader van motie Jadnanansing aan de Tweede Kamer.