Kamerbrief bij aanvulling op de geannoteerde agenda JBZ Raad 12 en 13 oktober 2017

Minister Blok (VenJ) stuurt een aanvulling op de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 12 en 13 oktober 2017 naar de Tweede Kamer. De aanvulling gaat over het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) en informatie voor Europese lidstaten over veroordelingen van onderdanen van 3de landen en staatlozen (TCN).