Besluit op Wob-verzoek over de veiligheid van een speeltoestel

De minister van Economische Zaken heeft op 18 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de veiligheid van een speeltoestel.