Mbo: in vol bedrijf - Rapportage beroepspraktijkvorming

Beoordeling van de voortgang van de kwaliteitsafspraken in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op het thema beroepspraktijkvorming.