Kamerbrief over stand van zaken moties over het mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van toezeggingen aan en moties van de Tweede Kamer die betrekking hebben op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).