Rapport 'Evaluatie Crisisbeheersing Merwedebrug. Afsluiting Merwedebrug voor vrachtverkeer'

Het rapport bevat een evaluatie over de communicatie en de samenwerking bij de afsluiting van de Merwedebrug van 11 tot en met 25 oktober 2016.