Kamerbrief over evaluatie Crisisbeheersing Merwedebrug

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de Tweerde Kameru het rapport 'Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug'. Het rapport gaat over de crisisbeheersing in de periode van 11 oktober tot en met 25 oktober 2016.