Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek ontvlechtingsverschil CAK

De doelstelling van het onderzoek is om de oorzaken van het ontviechtingsverschil te achterhalen en te inventariseren of er voldoende maatregelen zijn genomen, dan wel nog maatregelen moeten worden genomen, om het ontstaan van dit soort verschillen in de toekomst te voorkomen.