Kamerbrief over 'Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2016-2017

Minister De Jong (VWS) informeert de Tweede Kamer over het 'Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2016-2017 van de NZa inzake de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz).