Afschrift motie over intersectoraal functiewaarderingstraject

Motie van de Kamerleden Rog (CDA) en Van Meenen (D66) over een intersectoraal functiewaarderingstraject in het onderwijs.