Motie met betrekking tot de Onderwijscoöperatie

Motie Van Meenen en Rog met betrekking tot de Onderwijscoöperatie.