Nationale doelstelling voor hernieuwbare energie

In dit onderzoek is het effect van verschillende Europese doelstellingen en van een aantal voorgestelde verdeelsleutels voor de nationale doelstelling van Nederland doorgerekend.