Kamerbrief bij verslag informele Energieraad 19 april 2018 en uitkomsten studies naar EU-doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Energieraad 19 april 2018 en de uitkomsten studies naar EU-doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030.