Een impressie van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de centrumgemeenten vrouwenopvang

Bijlage bij Hoofdstuk 2 van de rapportage over het de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul. In deze bijlage wordt een impressie gegeven van het beleid van acht regio’s/centrumgemeenten. Ze gaan in op de regionale aanpak, onderzoek, voorlichting en bewustwording (campagnes) en het aantal opgelegde huisverboden.