Kamerbrief over Rapportage Verdrag van Istanbul

Minister de Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).