Bijlagen bij deelbesluit 2 Wob-verzoek Cheider (onderdeel persvragen)

Openbaar gemaakte documenten naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het toezicht op en de veiligheid binnen de Cheiderschool in Amsterdam. Dit is het persvragen-deel.