Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over Cheider

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 september 2018 een 2e deelbesluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het toezicht op en de veiligheid binnen de Cheiderschool in Amsterdam.