Aanbieding antwoorden op Kamervragen over kabinetsappreciatie voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de reactie van het kabinet op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord.