Wob-verzoek over de openbaarmaking van een inspectierapport inzake kennismigranten

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het rapport van de Inspectie SZW met kenmerk 1800319/01. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 1 document aangetroffen.